در حال بارگذاری ...
  • کمک های دانش آموزان به مناطق سیل زده

    کمکهای نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده برای سیل زدگان

    کمکهای نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده برای سیل زدگان منطقه سیستان و بلوچستان ، به مرکز جمع آوری واقع در امامزادگان سیدجعفر(ع) و حمیده خاتون(ع) باغ فیض تحویل داده شد .
    نظرات کاربران